expositie
publicatie
home
info

1997 Artikel in tijdschrift H.K.U. “Decorativiteit”